Swiss Contribution

 

 

Góry-Świętokrzyskie

 

Manufaktura „InKreo” powstała dzięki udziałowi w projekcie „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”  Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

 

Manufaktura została stworzona w sercu najstarszych gór w Europie. W miejscu, które nazywamy Magicznym Siedliskiem, otoczonym z trzech stron Lasem Wolskim, z bezpośrednią ścieżką prowadzącą nad zalew w Cedzynie. Miejsce pełne magii, przepełnione kilkudziesięcioletnimi dębami (jeden z nich ma ponad 200 lat!), sadem orzechowym i świergotem ptaków (doliczono się ich ponad 40 gatunków, z czego 6 to już okazy chronione). Ok., czasem na nie narzekamy. Szczególnie po intensywnym imprezowaniu. Wtedy ulubionym porannym hasłem jest – ucisz te ptaki 😀 😀 :D. Ale okoliczności przyrody zmuszają nas do pielęgnowania zasad slow life. Staramy się być tu tylko gościem, nie niszcząc magii, która nas otacza. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozumieć i czuć ducha lokalnego rękodzieła. Kultywować dorobek tych terenów i ocalać od zapomnienia umiejętności, które towarzyszyły mieszkańcom Gór Świętokrzyskich od setek lat. Zapraszamy do naszego świata…

 

Projekt „Góry Świętokrzyskie…”, dzięki któremu możliwe było stworzenie manufaktury, to przedsięwzięcie realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1: Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform; Obszar tematyczny nr 1: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych.

Szwajcarsko Polski Program Współpracy powstał na mocy umowy ramowej pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną oraz Rządem Polski. Zgodnie z założeniami jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz będzie zmierzać do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszary tzw. koncentracji geograficznej (województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie).

 

Więcej o programie…

 

Realizacja projektu „InKreo” jest współfinansowana przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Swiss

BundesLogo

© 2019 Kinelkovska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia użyte na stronie stanowią własność właściciela strony.